Edictes

Exercici: 2019 Bop: 77-0 Edicte: 2929 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació definitiva d'un estudi de detall
Exercici: 2019 Bop: 73-0 Edicte: 2748 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'informació pública de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
Exercici: 2019 Bop: 46-0 Edicte: 1535 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació definitiva d'un conveni de col·laboració interinstitucional i encàrrec de gestió
Exercici: 2019 Bop: 38-0 Edicte: 1338 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 38-0 Edicte: 1337 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 29-0 Edicte: 945 MANCOMUNITAT PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa d'ocupació
Exercici: 2019 Bop: 25-0 Edicte: 833 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació inicial d'un estudi de detall
Exercici: 2019 Bop: 21-0 Edicte: 505 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'exposició pública de padrons
Exercici: 2019 Bop: 14-0 Edicte: 216 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'informació pública d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2019 Bop: 14-0 Edicte: 215 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'informació pública d'un conveni de col·laboració

EDICTE DIA 23/10/2017