Edictes

Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6044 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació del cartipàs municipal 2019
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5257 CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA Anunci d'aprovació inicial del projecte de rehabilitació del centre educatiu teatre municipal d'Alp cofinançat per fons FEDER
Exercici: 2019 Bop: 110-0 Edicte: 4524 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
Exercici: 2019 Bop: 107-0 Edicte: 4337 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Edicte d'exposició pública del compte general per a l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 107-0 Edicte: 4336 AJUNTAMENT D'ALP Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 98-0 Edicte: 3927 AJUNTAMENT D'ALP Anunci de delegació de la competència per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2019 Bop: 97-0 Edicte: 3862 AJUNTAMENT D'ALP Edicte referent al nou termini de presentació de sol·licituds en un procés de selecció de personal
Exercici: 2019 Bop: 97-0 Edicte: 3861 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria d'un procés de selecció de personal i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2019 Bop: 81-0 Edicte: 3102 AJUNTAMENT D'ALP Anunci de delegació de la competència per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2019 Bop: 77-0 Edicte: 2929 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació definitiva d'un estudi de detall

EDICTE DIA 23/10/2017