Edictes

Exercici: 2021 Bop: 141-0 Edicte: 6373 AJUNTAMENT D'ALP - Delegació de la competència per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6273 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva del projecte simplificat de Millores al dipòsit d'aigua potable dels Collets
Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6271 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu de consolidació i restauració de La Torrassa d'Alp
Exercici: 2021 Bop: 126-0 Edicte: 5772 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la taxa per a l'aprofitament especial del domini públic local
Exercici: 2021 Bop: 118-0 Edicte: 5345 AJUNTAMENT D'ALP - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 118-0 Edicte: 5343 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 115-0 Edicte: 5410 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació inicial de la modificació del Pla parcial de l'àmbit residencial del SUP-10 el Golf (La Molina) al terme municipal d'Alp
Exercici: 2021 Bop: 114-0 Edicte: 5141 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva del projecte d'obres complementàries d'urbanització del nucli antic d'Alp (Carrer i Plaça de la Font)
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 4957 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva del projecte d'obres complementàries d'urbanització del nucli comercial d'Alp carrer Mancomunitat-plaça de l'Església
Exercici: 2021 Bop: 103-0 Edicte: 4509 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic

EDICTE DIA 23/10/2017