Edictes

Exercici: 2018 Bop: 230-0 Edicte: 10178 AJUNTAMENT D'ALP Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 230-0 Edicte: 10128 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 227-0 Edicte: 9988 AJUNTAMENT D'ALP Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la formació d'una borsa de peons d'obres, per concurs de mèrits, per cobrir les necessitats que es produeixin a la brigada municipal, mitjançant contractacions laborals temporals
Exercici: 2018 Bop: 222-0 Edicte: 9805 AJUNTAMENT D'ALP Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball per a les activitats de lleure de l'Area de Joventut de l'Ajuntament d'Alp
Exercici: 2018 Bop: 210-0 Edicte: 9379 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 193-0 Edicte: 8479 AJUNTAMENT D'ALP Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de suplement de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 193-0 Edicte: 8478 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de suplement de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 170-0 Edicte: 7660 AJUNTAMENT D'ALP Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 170-0 Edicte: 7659 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'exposició pública de padrons
Exercici: 2018 Bop: 170-0 Edicte: 7658 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals

EDICTE DIA 23/10/2017