Edictes

Exercici: 2022 Bop: 88-0 Edicte: 3700 AJUNTAMENT D'ALP - Delegació de la competència per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2022 Bop: 87-0 Edicte: 3883 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 85-0 Edicte: 3728 AJUNTAMENT D'ALP - Ampliació del termini d'exposició pública de l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del municipi d'Alp
Exercici: 2022 Bop: 85-0 Edicte: 3523 AJUNTAMENT D'ALP - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2022 Bop: 79-0 Edicte: 3263 AJUNTAMENT D'ALP - Informació pública d'aprovació d'uns convenis
Exercici: 2022 Bop: 66-0 Edicte: 2522 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora del trànsit al casc urbà del municipi d'Alp
Exercici: 2022 Bop: 65-0 Edicte: 2498 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació inicial del projecte de construcció d'una pista skatepark a l'Av. Pirineus d'Alp
Exercici: 2022 Bop: 65-0 Edicte: 2473 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 02/2022
Exercici: 2022 Bop: 60-0 Edicte: 2221 AJUNTAMENT D'ALP - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2022 Bop: 55-0 Edicte: 2212 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

EDICTE DIA 23/10/2017