Edictes

Exercici: 2020 Bop: 202-0 Edicte: 7416 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora dels residus d'envasos de vidre procedents de grans productors
Exercici: 2020 Bop: 193-0 Edicte: 6966 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació inicial del Projecte de millora de l'abastament d'aigua a la Molina
Exercici: 2020 Bop: 191-0 Edicte: 7056 AJUNTAMENT D'ALP - Esmena de l'edicte de convocatòria per a la plaça d'arquitecte/a tècnic/a responsable de brigada
Exercici: 2020 Bop: 183-0 Edicte: 6594 AJUNTAMENT D'ALP - Delegació de la competència per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2020 Bop: 181-0 Edicte: 6539 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació de les bases i la convocatòria per cobrir una plaça d'arquitecte/a tècnic/a responsable de brigada
Exercici: 2020 Bop: 180-0 Edicte: 6506 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació inicial d'uns padrons
Exercici: 2020 Bop: 177-0 Edicte: 6555 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 01/2020
Exercici: 2020 Bop: 161-0 Edicte: 6066 AJUNTAMENT D'ALP - Delegació de la competència per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2020 Bop: 157-0 Edicte: 5973 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 04/2020
Exercici: 2020 Bop: 145-0 Edicte: 5312 AJUNTAMENT D'ALP - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019

EDICTE DIA 23/10/2017