Edictes

Exercici: 2020 Bop: 104-0 Edicte: 3155 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació de les bases i la convocatòria de selecció per a la contractació d'un socorrista per a la piscina municipal, en règim de personal laboral temporal
Exercici: 2020 Bop: 69-0 Edicte: 2270 AJUNTAMENT D'ALP - Modificació de les bases de selecció d'un arquitecte tècnic i nou termini per a la presentació de sol·licituds
Exercici: 2020 Bop: 45-0 Edicte: 1651 AJUNTAMENT D'ALP - Correcció d'errades de l'edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició per cobrir una plaça d'arquitecte/a tècnic/a responsable de brigada
Exercici: 2020 Bop: 39-0 Edicte: 1422 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 38-0 Edicte: 1279 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació de les bases i la convocatòria per cobrir una plaça d'arquitecte/a tècnic/a responsable de brigada, vacant a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament d'Alp, grup A2
Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 975 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora del trànsit en el casc urbà del municipi
Exercici: 2020 Bop: 28-0 Edicte: 808 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació preus públics Carnestoltes 2020
Exercici: 2020 Bop: 26-0 Edicte: 741 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva de la modificació de l'annex d'un conveni
Exercici: 2020 Bop: 24-0 Edicte: 653 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 19-0 Edicte: 454 AJUNTAMENT D'ALP - Contractació de personal de la brigada municipal

EDICTE DIA 23/10/2017