Edictes

Exercici: 2018 Bop: 67-0 Edicte: 2832 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal de la taxa de cementiri municipal
Exercici: 2018 Bop: 62-0 Edicte: 2615 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 49-0 Edicte: 2006 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació definitiva d'un conveni de col·laboració interinstitucional i encàrrec de gestió
Exercici: 2018 Bop: 39-0 Edicte: 1511 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 39-0 Edicte: 1509 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'informació pública d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2018 Bop: 34-0 Edicte: 1247 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'informació pública de l'adhesió a un conveni de col·laboració
Exercici: 2018 Bop: 34-0 Edicte: 1246 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació definitiva d'un conveni de delegació de competències en matèria de gestió, liquidació, recaptació de tributs locals i altres ingressos de dret públic
Exercici: 2018 Bop: 25-0 Edicte: 776 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 25-0 Edicte: 775 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació definitiva del pressupost, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 551 AJUNTAMENT D'ALP Anunci de contractació de personal laboral temporal

EDICTE DIA 23/10/2017