Edictes

Exercici: 2018 Bop: 135-0 Edicte: 6184 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 128-0 Edicte: 5841 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals
Exercici: 2018 Bop: 125-0 Edicte: 5653 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5189 AJUNTAMENT D'ALP Edicte d'aprovació del preu públic del sopar popular de la Festa Major d'Alp
Exercici: 2018 Bop: 111-0 Edicte: 4992 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció d'un/a recepcionista en règim de personal laboral temporal, mitjançant concurs de valoració de mèrits, així com la creació d'una borsa de treball de recepcionista i socorristes per a la piscina municipal
Exercici: 2018 Bop: 111-0 Edicte: 4981 AJUNTAMENT D'ALP Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 103-0 Edicte: 4592 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal de la taxa de cementiri municipal
Exercici: 2018 Bop: 101-0 Edicte: 4484 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'informació pública d'un projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 67-0 Edicte: 2832 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal de la taxa de cementiri municipal
Exercici: 2018 Bop: 62-0 Edicte: 2615 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable

EDICTE DIA 23/10/2017