Edictes

Exercici: 2019 Bop: 29-0 Edicte: 945 MANCOMUNITAT PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa d'ocupació
Exercici: 2019 Bop: 25-0 Edicte: 833 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació inicial d'un estudi de detall
Exercici: 2019 Bop: 21-0 Edicte: 505 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'exposició pública de padrons
Exercici: 2019 Bop: 14-0 Edicte: 216 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'informació pública d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2019 Bop: 14-0 Edicte: 215 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'informació pública d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 11054 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'exposició pública del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 11053 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'exposició pública del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 230-0 Edicte: 10178 AJUNTAMENT D'ALP Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 230-0 Edicte: 10128 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 227-0 Edicte: 9988 AJUNTAMENT D'ALP Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la formació d'una borsa de peons d'obres, per concurs de mèrits, per cobrir les necessitats que es produeixin a la brigada municipal, mitjançant contractacions laborals temporals

EDICTE DIA 23/10/2017