Edictes

Exercici: 2021 Bop: 200-0 Edicte: 8577 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 05/2021
Exercici: 2021 Bop: 198-0 Edicte: 8485 AJUNTAMENT DE DAS - Informació pública de l'expedient per a l'agrupació de les secretaries d'Alp i de Das
Exercici: 2021 Bop: 194-0 Edicte: 8319 AJUNTAMENT D'ALP - Delegació de la competència per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2021 Bop: 171-0 Edicte: 7566 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 05/2021 del Pressupost
Exercici: 2021 Bop: 171-0 Edicte: 7551 AJUNTAMENT D'ALP - Exposició pública de padrons
Exercici: 2021 Bop: 163-0 Edicte: 7337 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la taxa per a l'aprofitament especial del domini públic local
Exercici: 2021 Bop: 141-0 Edicte: 6373 AJUNTAMENT D'ALP - Delegació de la competència per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6273 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva del projecte simplificat de Millores al dipòsit d'aigua potable dels Collets
Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6271 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu de consolidació i restauració de La Torrassa d'Alp
Exercici: 2021 Bop: 126-0 Edicte: 5772 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la taxa per a l'aprofitament especial del domini públic local

EDICTE DIA 23/10/2017