Edictes

Exercici: 2022 Bop: 172-0 Edicte: 7871 AJUNTAMENT D'ALP - Delegació de la competència per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2022 Bop: 168-0 Edicte: 7738 AJUNTAMENT D'ALP - Delegació de la competència per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2022 Bop: 165-0 Edicte: 7655 AJUNTAMENT D'ALP - Delegació de la competència per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2022 Bop: 164-0 Edicte: 7649 AJUNTAMENT D'ALP - Exposició pública de cessió d'un dret funerari
Exercici: 2022 Bop: 164-0 Edicte: 7643 AJUNTAMENT D'ALP - Exposició pública de padrons
Exercici: 2022 Bop: 139-0 Edicte: 6431 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva del projecte bàsic i d'execució per a la renovació i reforma de les voreres a la Molina
Exercici: 2022 Bop: 137-0 Edicte: 6344 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització: reconstrucció d'un mur de contenció a la Travessia de Ponent d'Alp
Exercici: 2022 Bop: 124-0 Edicte: 5793 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora del tràfic en el casc urbà
Exercici: 2022 Bop: 119-0 Edicte: 5575 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació del preu públic del sopar popular de la Festa major d'Alp
Exercici: 2022 Bop: 114-0 Edicte: 5320 AJUNTAMENT D'ALP - Delegació de funcions per a la celebració d'un matrimoni civil

EDICTE DIA 23/10/2017