Edictes

Exercici: 2017 Bop: 155-0 Edicte: 6969 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 150-0 Edicte: 6759 AJUNTAMENT D'ALP Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 150-0 Edicte: 6758 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 127-0 Edicte: 5659 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació del Pla econòmic financer per al període 2016-2017
Exercici: 2017 Bop: 126-0 Edicte: 5619 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 126-0 Edicte: 5618 AJUNTAMENT D'ALP Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 126-0 Edicte: 5616 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci de delegació de competències del Ple al president
Exercici: 2017 Bop: 126-0 Edicte: 5603 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació provisional de l'expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari 1/2017
Exercici: 2017 Bop: 126-0 Edicte: 5601 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació provisional de l'expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari 2/2017
Exercici: 2017 Bop: 123-0 Edicte: 5439 AJUNTAMENT D'ALP Edicte d'aprovació de preus públics