Edictes

Exercici: 2021 Bop: 9-0 Edicte: 74 AJUNTAMENT D'ALP - Delegació de la competència per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9923 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9887 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9784 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 240-0 Edicte: 9291 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva de l'Ordenança sobre la recollida i gestió dels residus d'envasos de vidre procedents de grans productors
Exercici: 2020 Bop: 232-0 Edicte: 9027 AJUNTAMENT D'ALP - Correcció d'errada d'un edicte publicat en el BOP de Girona núm. 288 de data 26/11/2020
Exercici: 2020 Bop: 228-0 Edicte: 8677 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la formació d'una borsa de peons d'obres, per concurs de mèrits, per cobrir les necessitats que es produeixin a la brigada municipal, mitjançant contractacions laborals temporals
Exercici: 2020 Bop: 220-0 Edicte: 8384 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa d'ocupació per cobrir de forma temporal les possibles vacants en els llocs de treball de mestre, educador/a i monitor/a de menjador de la llar d'infants
Exercici: 2020 Bop: 213-0 Edicte: 7829 AJUNTAMENT D'ALP - Convocatòria pública per a la provisió de les places de jutge/essa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7627 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació inicial del projecte d'obres d'instal·lació fotovoltaica al Palau de congressos i esports d'Alp

EDICTE DIA 23/10/2017