Edictes

Exercici: 2021 Bop: 73-0 Edicte: 2973 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva de l'Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica
Exercici: 2021 Bop: 71-0 Edicte: 3077 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 03/2020
Exercici: 2021 Bop: 69-0 Edicte: 2768 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva del Projecte de millora de l'abastament d'aigua a La Molina, renovació de la xarxa d'aigua potable del carrer Trencacames fins la connexió amb el dipòsit de 4 Vents
Exercici: 2021 Bop: 66-0 Edicte: 2578 AJUNTAMENT D'ALP - Informació pública d'un projecte
Exercici: 2021 Bop: 65-0 Edicte: 2776 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació inicial del projecte d'obres complementàries d'urbanització del nucli antic d'Alp (carrer i plaça de la Font)
Exercici: 2021 Bop: 65-0 Edicte: 2539 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic
Exercici: 2021 Bop: 56-0 Edicte: 2297 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 03/2021
Exercici: 2021 Bop: 53-0 Edicte: 2199 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 01/2021
Exercici: 2021 Bop: 51-0 Edicte: 2097 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació inicial del Projecte d'obres complementàries d'urbanització del nucli comercial d'Alp, carrer Mancomunitat - plaça de l'església
Exercici: 2021 Bop: 47-0 Edicte: 1744 AJUNTAMENT D'ALP - Aprovació del Conveni treta neu per al període 2020-2021

EDICTE DIA 23/10/2017