Edictes

Exercici: 2018 Bop: 34-0 Edicte: 1247 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'informació pública de l'adhesió a un conveni de col·laboració
Exercici: 2018 Bop: 34-0 Edicte: 1246 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació definitiva d'un conveni de delegació de competències en matèria de gestió, liquidació, recaptació de tributs locals i altres ingressos de dret públic
Exercici: 2018 Bop: 25-0 Edicte: 776 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 25-0 Edicte: 775 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació definitiva del pressupost, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 551 AJUNTAMENT D'ALP Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 550 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'informació pública d'un conveni de col·laboració i encàrrec de gestió
Exercici: 2018 Bop: 20-0 Edicte: 519 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'exposició pública de padrons
Exercici: 2018 Bop: 18-0 Edicte: 608 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci de correcció d'errades
Exercici: 2018 Bop: 16-0 Edicte: 524 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INS­ TRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDAN­ YA I URÚS Anunci de licitació
Exercici: 2018 Bop: 6-0 Edicte: 11259 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'informació pública d'uns convenis de col·laboració

EDICTE DIA 23/10/2017