Edictes

Exercici: 2017 Bop: 201-0 Edicte: 8640 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball per a les activitats de lleure de l'àrea de joventut de l'Ajuntament
Exercici: 2017 Bop: 193-0 Edicte: 8270 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció de personal laboral temporal mitjançant concurs oposició d'un tècnic/a en joventut
Exercici: 2017 Bop: 169-0 Edicte: 7402 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'exposició pública de padrons de l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 163-0 Edicte: 7246 AJUNTAMENT D'ALP Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 163-0 Edicte: 7245 AJUNTAMETN D'ALP Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient 2/2017 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 163-0 Edicte: 7243 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 1/2017
Exercici: 2017 Bop: 155-0 Edicte: 6969 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 150-0 Edicte: 6759 AJUNTAMENT D'ALP Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 150-0 Edicte: 6758 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 127-0 Edicte: 5659 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació del Pla econòmic financer per al període 2016-2017

EDICTE DIA 23/10/2017