Edictes

Exercici: 2020 Bop: 7-0 Edicte: 18 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS - Anunci d'aprovació inicial pressupost Mancomunitat per a 2020
Exercici: 2020 Bop: 5-0 Edicte: 49 AJUNTAMENT D'ALP - Bases selecció netejador/a
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10272 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació inicial de la modificació de l'annex d'un conveni
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10269 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució, la plantilla i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 244-0 Edicte: 10243 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora del trànsit en el casc urbà del municipi
Exercici: 2019 Bop: 231-0 Edicte: 9375 AJUNTAMENT D'ALP Anunci de delegació funcions Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9144 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació definitiva de modificació d'ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 8951 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER A FINS D'INSTRUCCIÓ I CULTURA D'ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I URÚS Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 8949 AJUNTAMENT D'ALP Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8678 AJUNTAMENT D'ALP Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball

EDICTE DIA 23/10/2017