Subvencions d’esports de la Diputació de Girona

BASES REGULADORES  DE LA DIPUTACIO DE GIRONA PER AL FINANÇAMENT  DE L’ACCIÓ DE PROMOCIÓ I FOMENT DE L’ACTIVITAT  FÍSICA I L’ESPORT A LES COMARQUES  GIRONINES DE LES SEGUENTS  LINIES

 

-Subprograma A4: Suport als municipis per a l’organització d’esdeveniments esportius singulars; podeu consultar l’edicte seguint aquest enllaç: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2021/82/20218203563.pdf

 

-Subprograma B4: Suport als actes commemoratius de l’antiguitat de les entitats esportives, podeu consultar l’edicte seguint aquest enllaç:
https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2021/82/20218203564.pdf

 

-Així com l’aprovació de les bases reguladores dels premis als esportistes individuals o en parella gironins que participen en competicions federades, podeu consultar l’edicte seguint aquest enllaç: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2021/82/20218203565.pdf