SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA. Actuació en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2020