SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. ACTUACIÓ: SUPORT PER ACTUACIONS EN CAMINS RURALS I MATÈRIA FORESTAL 2017