SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. ACTUACIÓ: ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES