Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi d’Alp

Aprovació definitiva de l’Ordenança per a la promoció de les instal·lacions
d’autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi d’Alp

Enllaç anunci: Ordenança per a la promoció instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica