Licitació del FEDER obres del Teatre Municipal d’Alp

Des del dia 4/10/2019 al 29/10/2019 els interessats poden presentar propostes per a l’adjudicació de les obres del Teatre Municipal d’Alp.

La documentació la podeu trobar al següent enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&reqPhase=Cn&pagingPage=0&idCap=3328187