INSTRUCCIONS TARGETA DEL ALUMNAT QUE TÉ AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR