Informació sobre la deixalleria de Puigcerdà

5855024_f87d8ff3_a_Resum9001520599412675476