DESPLEGAMENT DE LA XARXA 4G

Actualment s’està desplegant la xarxa 4G de telefonia i en alguns edificis s’hauran de fer actuacions per garantir que les condicions de de  recepció de la televisió no es vegin afectades. En la majoria de casos s’haurà d’instal·lar un filtre. Totes aquestes actuacions tècniques no tindran cap cost per els ciutadans.

Davant de qualsevol dubte, es pot contactar amb CAU: 900 833 999 o al web: www.llega800.es