CONVOCATORIA PLE EXTRAODINARI 30-04-2019 SORTEIG ELECCIONS MUNICIPALS