CONVOCATORIA PLE EXTRAODINARI 30-04-2019 ACTIVITATS PATRIMONIALS