Convocatòria per a la formació d’una borsa de peons d’obres, per concurs de mèrits, per cobrir les necessitats que es produeixin a la brigada municipal

Convocatòria per a la formació d’una borsa de peons d’obres, per concurs de mèrits, per cobrir les necessitats que es produeixin a la brigada municipal

Enllaç: ANUNCI CONVOCATÒRIA BORSA TREBALL BRIGADA