Calendari fiscal 2021

 

CALENDARI FISCAL 2021

 

1r període de cobrament (1 de febrer – 01 d’abril):

  • L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
  • Taxa de Cementiri

(càrrec al banc per a rebuts domiciliats: 1 de març de 2021)

 

2n període de cobrament (15 d’abril al 30 de juny):

  • El 100% de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana
  • L’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica

(càrrec al banc per a rebuts domiciliats: 3 de juny de 2021)

 

3r període de cobrament (15 de setembre al 15 de novembre):

  • L’Impost sobre Activitats Econòmiques
  • Taxes: Escombraries, Clavegueram, Serveis Turístics i Guals

(càrrec al banc per a rebuts domiciliats: 5 d’octubre de 2021)

 

Més info:

CALENDARI FISCAL 2021