Cal reduir la quantitat de residus i llençar-los on correspongui