BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS EXTRAORDINARIS A DIVERSOS SECTORS D’ACTIVITAT ECONÒMICA PER RAÓ DE L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA I ECONÒMICA DERIVADA DEL COVID-19

Enllaç:

Bases reguladores per a la concessió d’ajuts

Declaració resposanble ajuts Ajuntament covid 19

 

AJUTS EXTRAORDINARIS A DIVERSOS SECTORS D’ACTIVITAT ECONÒMICA PER RAÓ DE L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA I ECONÒMICA DERIVADA DE LA COVID-19

 

Objecte de les bases

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió per part de l’Ajuntament d’Alp d’una ajuda d’emergència i de caràcter puntual,  amb la finalitat d’ajudar afrontar la situació econòmica derivada  de la Covid-19

 

Beneficiaris

Podran optar a l’ajut les persones físiques i jurídiques titulars, que disposin d’un establiment ubicat dins el municipi i estar donat d’alta al padró impositiu d’Alp.

Els sectors beneficiaris són els següents:

– Establiments de comerç minorista/comerç al detall, amb una superfície de venda al públic inferior als 300 metres quadrats.

– Hotels, pensions, establiments d’apartaments turístics, refugis i establiments de turisme rural.

– Restaurants, bars, bars restaurants, cafès, i anàlegs.

– Centres d’estètica i bellesa, centres de massatges i perruqueries i barberies.

– Establiments esportius, gimnasos, instal·lacions esportives.

– Agències de viatges, empreses de serveis turístics.

– Empreses de transport de viatgers i taxistes.

– Activitats relacionades amb l’esquí: escoles d’esquí, lloguers de material d’esquí i botigues d’esport.

– Les empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic, amb un mínim de cinc habitatges.

Quantia

Es concedirà un ajut, de 1.000,00 euros màxim, per cada sol·licitant que reuneixi els requisits per ser-ne beneficiari d’acord amb el que disposen aquestes bases

Termini sol·licitut

Fins el 8 de març de 2021

Com presentar documentació:

 

  • Presentar lNSTÀNCIA per via telemàtica a través del registre d’entrada electrònic  enllaç  Seu electrònica

Adjuntar-hi :

  • Declaració responsable
  • Documentació que es demana en la declaració responsable

 

Bases reguladores

Bases específiques reguladores aprovades pel Ple de l’Ajuntament d’Alp, en la sessió  de extraordinària de data 11  febrer i publicades  al BOP de Girona i al tauler d’anuncis municipal el dia 22 de febrer.  Descarrega Bases reguladores per a la concessió d’ajuts