BASES I CONVOCATÒRIA DE LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE NETEJADOR/A I LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR LES SUPLÈNCIES TEMPORALS.