Aprovació de les bases i la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball