ANUNCI d’informació pública sobre l’Aprovació inicial del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles dels municipis de l’Alt Pirineu