ALERTA FRAU COMERÇ ONLINE “BRUSHING”

ALERTA FRAU COMERÇ ONLINE “BRUSHING”

 

S’ha detectat un nou frau del comerç online, que consisteix en l’enviament de paquets petits amb objectes de poc valor, no comprats, a través de diverses plataformes de comercialització́ online.  Aquesta tècnica es coneix com Brushing.

La Comissió́ Europea ha alertat que en alguns casos el que s’està enviant són llavors foranies per a sembrar, amb els greus perills que això pot comportar, entre els quals cal destacar la possible introducció́ d’espècies de males herbes o plantes invasores, posant en risc la conservació́ de la biodiversitat dels nostres ecosistemes i l’entrada de llavors contaminades amb nous patògens (bacteris, fongs o virus) que podrien afectar la sanitat dels nostres cultius.

S’adjunta la infografia per informar als ciutadants del risc que comporta l’enviament de llavors foranies mitjançant la pràctica del Brushing, i com cal actuar, aconsellant que en cap cas se sembrin ni es llencin a les escombraries o al medi.

 

Cartell de BRUSHING