AJUTS I SUBVENCIONS

Ajuts retirada d’amiant. Subvencions per a obres d’arranjament  dels habitatges per a persones grans. Ajuts a comunitats de propietaris per al finançament d’obres de rehabilitació

 

  • Agència de Residus de Catalunya convoca dos milions d’euros en Ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de construcció que continguin amiant. 

Se’n poden beneficiar les persones propietàries dels edificis que continguin amiant i que l’hagin de traure.   Aquestes subvencions van en la línia de les accions que promou Comissió

interdepartamental per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya

Termini de sol.licitud  fins el 20 de novembre de 2020

       Més informació: –  https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajut-amiant-2020

                                 –  Ajuts retirada amiant

 

  • Subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans. 

    La Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) ha obert una convocatòria per a subvencionar obres

    d’arranjament de l’interior dels habitatges que facilitin i afavoreixin la mobilitat i l’autonomia de les persones grans. Aquestes obres inclouen les que es facin per assolir les condicions mínimes

    d’habitabilitat; per adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament; i les que siguin per millorar l’accessibilitat, especialment en cuines i banys

      Termini de sol.licitud  fins el 18 de setembre de 2020

      Més informació:  –  https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/386421/generalitat-obre-convocatoria-dajuts-obres-daccessibilitat-gent-gran-linterior-dels-habitatges

–  Anunci ajudes habitatges gent gran movilitat

 

  • Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges a Catalunya

      Termini de sol.licitud  fins el 15 de novembre  de 2020

      Més informació: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/21909-Ajuts-prestecs-per-a-la-rehabilitacio?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=2