Acta de constitució del tribunal i valoració proves selecció Arquitecte/a Tècnic/a responsable de Brigada d’obres