Diputació de Girona

2021

  • Subvenció cooperació econòmica, cultural, noves tecnologies, camins 2021 Fons cooperació econòmica, despesa corrent – enllumenat públic. Import concedit 57.380,10.-€. Fons cooperació cultural – varies activitats culturals. Import concedit 10.125,90.-€       Fons noves tecnologies. Import concedit 1.169,90.- Fons camins.  Import concedit 1.400,00.-€

2020

    2019