Junta de Govern Local

Alcalde

  • Ramon Moliner Serra (CiU)

Regidors

  • Salvador Vilalta Teixidó (CiU) 1r. Tinent d’Alcalde
  • Maria de Fatima Zanbot Coronado (CiU) 2n. Tinent d’Alcalde
  • Jaume Adserà Puig (CiU) 3r. Tinent d’Alcalde

Competències de la Junta de Govern Local

  1. Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
  2. Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis